Materiaalin valtamerestä

Käytän yleensä melko kapeaa aluetta internetin tarjoamasta avusta matikan opetuksessa. Hyödynnämme jonkin verran Geogebraa ja simulaatioita, jaan harjoitusmateriaalia ja linkkejä oppimisympäristössä ja opiskelijoita varten on ollut käytössä Facebook-ryhmä, jossa voi esimerkiksi kysyä apua. Tänä keväänä olen kuitenkin erityisesti panostanut oppimateriaalin etsimiseen opiskelijoille matikan kotona opiskelun tueksi, mutta myös laadukkaaksi tuntimateriaaliksi. Tavoitteena on ollut esimerkiksi löytää…

Design-ammatissa

Luennolla 26.4. puhuttiin hyvistä pedagogisista käytänteistä digiteknologian opetuskäytössä. Hyvät työtavat ja hyvän opiskelun piirteet ovat tuttuja didaktiikan kursseilta, täydennyskoulutuksesta, ainejärjestöjen lehdistä ja kaikenlaisista uudistuspainotteisista fb-ryhmistä, joissa jaetaan painostavia menestystarinoita sankariopettajista, joiden luokissa ei koskaan ole tylsää. Mihin tvt:stä on apua? Luennolla eriteltiin vähän erilaisia yhteistyötä, autenttisia tehtäviä ja digitaalista teknologiaa hyödyntäviä työtapoja. Keskeiseksi pointiksi tästä…