Digikehittäjyys lähestyy loppuaan

Tai alkuaan. Miten sen nyt ottaa. Olen viimeinkin saanut valmiiksi keväästä asti suunnitellun kokeilun uuden opetusteknologian käytön kokeilusta. Suunnittelimme kollegan kanssa yhdessä QR-koodeilla toteutetun kertausradan KE1-kurssille, joka koostuu joukosta vaihtelevan tasoisia itsetarkastavia kertaustehtäviä. Olen syksyn aikana vähän tykästynyt Googlen Forms-työkaluun, jolla voi helposti tehdä melko monipuolisia itsetarkastavia lomakkeita ja Quizletin uusi annotated diagram -toiminto on…

Tulevaisuuden koulun pitäisi jo olla täällä

Lähitapaamisessa 13.9. puhuttiin valmistautumisesta tulevaan. Tutustuimme keskustelun pohjaksi erilaisiin linjauksiin, strategioihin ja kartoituksiin, joissa on hahmoteltu erityisesti koulun tieto- ja viestintätekniikan käytölle mahdollisia tavoitteita ja asioita, joiden tulemiseen olisi syytä valmistautua. Yksi lukemistani dokumenteita oli Sitran Tulevaisuuden koulutuksen käsikirja. Dokumentti ottaa vähemmän kantaa tvt:n käyttöön ja promoaa oikeastaan enemmän kestävän kehityksen keskeisyyttä, ajattelutaitojen kehittämistä ja…

Minä digikouluttajana

Tämän päivän webinaarissa puhuttiin kollegoiden kouluttamisesta. Esillä oli kollegoiden luokittelu, mutta myös kouluttajan itsereflektio. Yhdellä kalvolla hahmoteltiin opettajien jakamista prosessiorientoituneen (uuden?) pedagogiikan ja tulosorientoituneen (konservatiivisen?) pedagogiikan akselilla ja toisaalta digitaitojen (paljon-vähän) akselilla. Hyvä, opiskelijalähtöinen/keskeinen, prosessioppiminen ja mielekäs oppiminen yhdistetään usein tvt:n käyttöön oppimisessa ja opettamisessa. Mieleen tulee, miltä näyttää epäsuhta näiden kahden asian osaamisessa? Hyvät…

Materiaalin valtamerestä

Käytän yleensä melko kapeaa aluetta internetin tarjoamasta avusta matikan opetuksessa. Hyödynnämme jonkin verran Geogebraa ja simulaatioita, jaan harjoitusmateriaalia ja linkkejä oppimisympäristössä ja opiskelijoita varten on ollut käytössä Facebook-ryhmä, jossa voi esimerkiksi kysyä apua. Tänä keväänä olen kuitenkin erityisesti panostanut oppimateriaalin etsimiseen opiskelijoille matikan kotona opiskelun tueksi, mutta myös laadukkaaksi tuntimateriaaliksi. Tavoitteena on ollut esimerkiksi löytää…

Design-ammatissa

Luennolla 26.4. puhuttiin hyvistä pedagogisista käytänteistä digiteknologian opetuskäytössä. Hyvät työtavat ja hyvän opiskelun piirteet ovat tuttuja didaktiikan kursseilta, täydennyskoulutuksesta, ainejärjestöjen lehdistä ja kaikenlaisista uudistuspainotteisista fb-ryhmistä, joissa jaetaan painostavia menestystarinoita sankariopettajista, joiden luokissa ei koskaan ole tylsää. Mihin tvt:stä on apua? Luennolla eriteltiin vähän erilaisia yhteistyötä, autenttisia tehtäviä ja digitaalista teknologiaa hyödyntäviä työtapoja. Keskeiseksi pointiksi tästä…

Abitti ja Geogebra MAB2:lla

Kiire. Tuntuu, että kaikkea tekemistä kursseilla motivoi kiire. Aina pitäisi kerrata. Aina pitäisi käsitellä uutta asiaa. Ja sitten pitäisi jostain lohkaista tunteja Geogebran käytön harjoitteluun ja Abittiin tutustumiseen. Päätin yhdistää Abittiin tutustumisen paraabeliin tutustumiseen. Opiskelijoiden eka Abitti-tunti voi tietysti olla jännä paikka, joten stressasin itse tietysti etukäteen. Aiemmissa Abitti-kokeiluissa ongelma on ollut se, että ensimmäisiä…

Etätehtävä: Verkostossa toimiminen

Yhtenä kurssin tehtävistä on tutustua uuteen verkostoon, jossa toimimisesta olisi  ammatillista hyötyä (tai perustaa uusi). Pohdin hetken aikaa omaa verkostoissa toimimistani ja totesin sen olevan surkean epäaktiivista ja yksipuolista. Ensinnäkin ammatilliset verkostoni, joissa olen edes semiaktiivinen koostuvat lähinnä Facebook-ryhmistä kuten Kemian opettajat -vertaisryhmä, Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja Peda.net opetuksessa. Näissäkin ryhmissä olen kommentoinut johonkin hyvin harvoin….

Kollegoiden tuntien seuraamisesta

Yksi kurssin etätehtävistä on kollegoiden tuntien seuraaminen. Tehtävään liittyvä suurin haaste oli järjestää itsensä tunnille. Oma opetukseni on kahdessa koulussa ja kollegat eivät jokaisella tunnilla käytä tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksensa osana. Onnistuin lopulta seuraamaan biologian tuntia, jolla harjoiteltiin kuvaajien piirtämistä ja tulkintaa sekä yhteiskuntaopin tuntia, jolla keskusteltiin vallankäytöstä yhteiskunnassa. Tuntien seuraaminen oli nostalgista ja mielenkiintoista…

ITK 2017 – paluumatka kotiin

Kirjoitin jo Digikehittäjäope-blogiin esiin nousseita ajatuksia oppimisanalytiikasta. Tässä joitakin muita päivien aikana mukaan tarttuneita juttuja. Ensinnäkin oli mukava nähdä tutkimustietoa. Jotenkin on aina hirveän positiivista, kun näkee tutkimustuloksia, vaikka joskus ne ovat triviaalejakin. Paulo Bliksteinin avauspuheenvuorossa esimerkiksi esiteltiin tulosta, jonka mukaan konkreettisen ongelmanratkaisutehtävän ääressä menestyvät opiskelijat vaihtavat usein pohtimisen ja tekemisen välillä, minkä voisi kuvitella…